Τα μονοπάτια της Πάρνηθας

Γενικές πληροφορίες για όλο του βουνό και 38 πεζοπορικές διαδρομές με λεπτομερή περιγραφή, με τις οποίες μπορεί κανείς να επισκεφτεί όλη την Πάρνηθα.

Περιλαμβάνει το βιβλίο σε ψηφιακό αρχείο pdf και χάρτη σε κλίμακα 1:25.000.
Powered by