Rampzy's Beast Pack V2 - חבילת אפקטים לעיצוב

  • חבילת העיצובים שאיתה אני יוצר את רוב העיצובים שלי.

  • זו היא חבילה שמורכבת מהאפקטים הכי טובים שהצלחתי למצוא


בחבילה תוכלו למצוא:


  1. רקעים טובים

  2. רנדרים טובים

  3. תאורה סוסה

  4. טקסטורות מעולות

  5. ועוד הרבה דברים אחרים!!

Powered by