Seminarium 5 - Internationell arvsrätt (internationell privat- och processrätt)

Seminarium 5 i internationell privat- och processrätt. Behandlar allmänna frågor om internationell arvsrätt. Innehåller sammanfattningar av relevanta rättsfall. I övrigt ett svårtillgängligt seminarium utan tydliga svar!
Powered by