Brottsbegreppet - brottets objektiva sida (tillfälle 1)

Svar på övningsuppgifter för tillfälle 1 i Straffrätt. Svaren är baserade på den övningsbok som användes vid Stockholms Universitet.
sellfy