Prevencija padova kod starijih

Ovaj priručnik je namijenjen svim osobama zrele životne dobi koje žele da žive u slobodi pokreta, zadovoljstvu života i prednostima koje nosi treća životna dob. Priručnik može koristiti svim njegovateljima, volonterima, članovima porodice starije osobe. Ima za cilj jednostavnim postupcima prevenira padove i omogućili pravo svima na sretan i dostojan život.

Proces starenje dovodi do kompleksnih promjena u fizičkom, socijalnom i emocionalnom zdravlju. To zahtjeva drugačiji pristup promociji zdravlja i prevenciji bolesti. Starije osobe imaju multiple organske, psihološke i socijalne probleme. Funkcionalne i fiziološke sposobnosti su smanjene pa dolazi do specifičnih bolesti i povreda u šta spadaju I padovi.

Svaka peta osoba između 65. i 74. godine ovisna je o zdravstvenoj i socijalnoj njezi i tuđoj pomoći.