Priručnik za zdrav život - Drugo dopunjeno izdanje

Ovaj priručnik promovira zdrave stilove života. Ukazuje na važnost zdrave prehrane, fizičke aktivnosti i mentalnog zdravlja savremenih generacija. Namijenjen je djeci, roditeljima i pedagozima. Ukazuje na važnost fizičke aktivnosti zbog bolesti "sjedilačkog načina života" koji pored loših navika ishrane dovode do ozbiljnih poremećaja zdravlja kao što je pretilost sa epidemijom masne infiltracije jetre kod djece. Ukazuje na potpunu neprihvatljivost upotrebe mobilnih uređaja kod djece između 5-12 godine života zbog teških oštećenja mozga. U kasnijem periodu upotreba ovih uređaja mora biti ograničena kod djece do 18 godina.

Autori