Paket "Sve knjige i priručnici"

Paket sadrži dvije knjege i dva priručnika (informacije u prilogu). Kupovinom ovog paketa ostvarujete popust od 10% u odnostu na kupovinu svakoga izdanja zasebno.

1. Urgentna ultrasonografija oka


Knjiga Urgentna ultrasonografija oka ima za cilj edukaciju ljekara prakričara, koji koriste ultra zvuk u svakodnevnoj praksi, a pogotovo ga koriste u urgentnim stanjima. Princip urgentne medicine naglašava važnost vremena kod postavljanja dijagnoze. Zakašnjela dijagnoza posljedica je tri izgubljena vremena. Prvo od momenta nastajanja problema sa okom do dolaska ljekaru. Drugo je vrijeme izgubljeno za dijagnostičke procedure u zdravstvenom sistemu i treće je period do konačnog tretmana.

2. Prirodna odbrana od bolesti Covid-19

Ovo djelo je nastalo kao rezultat dugogodišnje saradnje autora na području istraživanja životnih navika i prehrane te njihovog uticaja na zdravlje ljudi. Uočivši da je vodeći svjetski problem 2020. godine pandemija COVID-19, autori su odlučili putem ovog djela opisati potencijale prirodne odbrane organizma od bolesti, koje uzrokuje virus SARS-CoV-2. 

3. Prevencija padova kod starijih

Ovaj priručnik je namijenjen svim osobama zrele životne dobi koje žele da žive u slobodi pokreta, zadovoljstvu života i prednostima koje nosi treća životna dob. Priručnik može koristiti svim njegovateljima, volonterima, članovima porodice starije osobe. Ima za cilj jednostavnim postupcima prevenira padove i omogućili pravo svima na sretan i dostojan život. Proces starenje dovodi do kompleksnih promjena u fizičkom, socijalnom i emocionalnom zdravlju. To zahtjeva drugačiji pristup promociji zdravlja i prevenciji bolesti. Starije osobe imaju multiple organske, psihološke i socijalne probleme. Funkcionalne i fiziološke sposobnosti su smanjene pa dolazi do specifičnih bolesti i povreda u šta spadaju I padovi. Svaka peta osoba između 65. i 74. godine ovisna je o zdravstvenoj i socijalnoj njezi i tuđoj pomoći.

4. Priručnik za zdrav život - Drugo dopunjeno izdanje

Ovaj priručnik promovira zdrave stilove života. Ukazuje na važnost zdrave prehrane, fizičke aktivnosti i mentalnog zdravlja savremenih generacija. Namijenjen je djeci, roditeljima i pedagozima. Ukazuje na važnost fizičke aktivnosti zbog bolesti "sjedilačkog načina života" koji pored loših navika ishrane dovode do ozbiljnih poremećaja zdravlja kao što je pretilost sa epidemijom masne infiltracije jetre kod djece. Ukazuje na potpunu neprihvatljivost upotrebe mobilnih uređaja kod djece između 5-12 godine života zbog teških oštećenja mozga. U kasnijem periodu upotreba ovih uređaja mora biti ograničena kod djece do 18 godina.