Oskyldig tills motsatsen har bevisats - e contrario?
Seminarium - Saken i förvaltningsmål (förvaltningsrätt)
Nationalekonomi för jurister - Sammanfattning
Uppgift 2 - Allmän rättslära
Gruppuppgift 1B allmän rättslära
Allmän rättslära hemtenta (omtentamen, uppgift 2)
Allmän rättslära hemtenta (ordinarie, uppgift 1)
En övningsbok i processrätt
Lagstiftningsprocessen
Sammanfattning om kvarstad (15 kap. 1 § RB)
Seminarium 5 - Internationell arvsrätt (internationell privat- och processrätt)
Seminarium 4 - Internationell ekonomisk familjerätt (internationell privat- och processrätt)
Seminarium 3 - Internationell skadestånds- respektive sakrätt
Seminarium 2 - Internationell förmögenhetsrätt
Seminarium 1 - Allmänt om domsrätt, erkännande och verkställighet (Internationell privaträtt)
PM - Rättshistoria (
Frivillig skrivövning 2 (rättshistoria)
Frivilling skrivövning 1 (rättshistoria)
Längra sammanfattning - Rättshistoria
kort sammanfattning - Rättshistoria
Gruppövning 5, fråga 21-25 (förvaltningsrätt)
Gruppövning 4, fråga 16-20 (förvaltningsrätt)
Gruppövning 3, fråga 11-15 (förvaltningsrätt)
Gruppövning 2, fråga 6-10 (förvaltningsrätt)
Gruppövning 1, fråga 1-5 (förvaltningsrätt)
Seminarium - Europarätt i förvaltningsrätt (sammanfattning av metoden)
Seminarium - Migrationsrätt (förvaltningsrätt)
Seminarium - Polisrätt (förvaltningsrätt)
Seminarium - Kommunalrätt II (förvaltningsrätt)
Seminarium - Kommunalrätt I (förvaltningsrätt)
Seminarium - Vitesförelägganden (förvaltningsrätt)
Seminarium - Ärendehandläggning (förvaltningsrätt)
Kommunalbesvär eller förvaltningsbesvär - Sammanfattning
Saken i förvaltningsmål - Schema
Kommunalrättsliga kompetensfrågor
Seminarium om sponsring (anteckningar)
Seminarium angående beskattning av inkomst av tjänst (anteckningar)
Block 4 - Repetition och fördjupning (skatterätt)
Block 3 - Internationell beskattning (skatterätt)
Block 2 - Företagsbeskattning (skatterätt)
Block 1 - Personbeskattning (skatterätt)
Företagsekonomi - Sammanfattning
Anteckningar processrätt seminarium
Övningsuppgifter (svar) processrätt
Ändring av talan (13:3 RB) – Sammanfattning på Ekelöf (1 sida).
Kriminalrättens grunder - Sammanfattning
Specialstraffrätten (tillfälle 15)
Påföljder II (tillfälle 14)
Brott mot allmänheten och staten (tillfälle 13)
Bedrägeribrott och Förtroendebrott (tillfälle 11)
Påföljder I (tillfälle 10)
Tillgreppsbrott (tillfälle 9)
Sexualbrott och brott mot familj (tillfälle 8)
Brott mot frihet och frid (tillfälle 7)

About

Contact

0 / 1200

You must be logged in to use this form: or

Powered by